Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3"

Записатись до лікаря


Cповіщення
Ваше повідомлення надіслано! Адміністратор зв'яжеться з Вами найближчим часом

Лікарі

62 Лікаря

Новини

Про нас

Комунальне некомерційне підприємство Кам’янської міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3” є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, установлених законодавством України та Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров’я. Підприємство створене за рішенням Кам’янської міської ради від 25.04.2018 № 1073-24/VII відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Комунального закладу охорони здоров’я Кам’янської міської ради ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3” у комунальне некомерційне підприємство.

Керівництво КНП КМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» здійснює генеральний директор Задоя Сергій Борисович. В Центрі працює 623 особи, із низ лікарів 144 чоловіка, середнього медичного персоналу – 237 осіб. Заклад обслуговує 165,5 тисяч населення міста Кам’янське. Медичні послуги надаються відвідувачам у 14-ти амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, де працюють 73 лікаря загальної практики сімейної медицини. Амбулаторії №№1,3,4,5, обслуговують центральну частину міста, АЗПСМ №№6,7,13 – мікрорайон «Черьомушки», АЗПСМ №2 – селище Романково, АЗПСМ №8 - мікрорайон «Дніпробуд», АЗПСМ №9 – селище Будівельників, АЗПСМ №10 – смт Карнаухівка, АЗПСМ №11,12- район «Соцмісто», АЗПСМ №14 – район вулиці Колеусівської.

ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА:

Надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території міста Кам’янського, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ОБСЯГ БЕЗОПЛАТНИХ ЛАБОРАТОРНИХ АНАЛІЗІВ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Згідно наказу МОЗ України від 19.03.2018р. № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», додаток 3, пункт 2 розділ ІІ затверджено обов’язковий обсяг лабораторних аналізів та інструментальних діагностичних досліджень, що здійснюються безкоштовно у межах медичних послуг з надання первинної медичної допомоги за направленням сімейного лікаря, з яким підписано декларацію.

На рівні первинної медичної допомоги у пакет послуг входять такі аналізи та дослідження:

 1. Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
 2. Загальний аналіз сечі.
 3. Глюкоза крові.
 4. Загальний холестерин.
 5. Вимірювання артеріального тиску.
 6. Електрокардіограма.
 7. Швидкі тести на вагітність, тропоніни, ВІЛ, вірусні гепатити.

Філії КНП ЦПМСД №3

АЗПСМ №1 (проспект Свободи 20-А) – (067) 461-30-57;

АЗПСМ №2 (проспект Свободи 20-А) – (067) 561-39-63;

АЗПСМ №3 (проспект Гімназичний, 65) – (067) 633-06-52;

АЗПСМ №4 (вул. Івана Сірка, 5) – (067) 561-58-89;

АЗПСМ №5 (проспект Аношкіна, 7-В) – (067) 461-30-47;

АЗПСМ №6 (вул.С.Слісаренка, 3-Е) – (067) 461-30-58;

АЗПСМ №7 (вул.С.Слісаренка, 3-Е) – (067) 461-30-58;

АЗПСМ №8 (вул.Освітня, 12) – (067) 500-23-18;

АЗПСМ №9 (вул.Дальня,3) – (067) 633-00-31;

АЗПСМ №10 (смт Карнаухівка,провул.1-й Кооперативний,11) – (067) 610-89-60;

АЗПСМ №11 (вул.Вадима Пузирьова, 21) – (067) 610-89-54;

АЗПСМ №12 (вул. Вадима Пузирьова, 21) – (067) 610-89-64;

АЗПСМ №13 (вул.Звенигородська, 17) – (067) 610-89-56;

АЗПСМ №14 (вул.Івана Сірка, 5) – (067) 610-89-52.

Предметом діяльності КНП ЦПМСД №3

Предметом діяльності Підприємства є:

 • медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги (крім стаціонарної) населенню; - забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
 • організація надання медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
 • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини, світових стандартів лікування і діагностики та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 • упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності ;
 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими та технічними засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • участь у державних та регіональних міських програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;
 • участь у визначенні проблемних питань надання медичної допомоги у м.Кам’янське та шляхів їх вирішення; - надання рекомендацій органів місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку медичної допомоги у м.Кам’янскому;
 • визначення потреби структурних підрозділів КНП ЦПМСД №3 та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною і якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників КНП ЦПМСД №3; залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів і прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 • координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, закладами громадського здоров’я, санаторіями, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальною службою та правоохоронними органами;
 • надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;
 • надання гарантованого пакету медичних послуг, затвердженого відповідними органами державної влади;
 • надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
 • надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають медичну допомогу на території м.Кам’янське;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів тощо;
 • інші функції, що випливають із покладених на КНП ЦПМСД №3 завдань.
Платні послуги

    Тарифи  на платні медичні послуги, що надаються   КНП КМР "ЦПМСД №3"

   

Найменування   послуг

Ціна з  ПДВ, грн.

Профілактичний огляд лікаря - терапевта

77,02

Профілактичний огляд лікаря - невропатолога

80,70

Профілактичний огляд лікаря - хірурга

52,78

Профілактичний огляд лікаря - отоларинголога

64,78

Профілактичний огляд лікаря-офтальмолога

52,78

Профілактичний огляд лікаря - дерматовенеролога

51,88

Профілактичний огляд лікаря-кардиолога

99,90

Профілактичний огляд лікаря інфекціониста

57,11

Профілактичний огляд лікаря-травматолога

81,60

Профілактичний оглядлікаря акушер - гінеколога

117,50

Профілактичний огляд лікаря акушер - гінеколога з набором

165,88

Цитологічне  обстеження

84,67

Профілактичний огляд лікаря - уролога

62,36

Долікарський огляд, вимірювання артеріального тиску

21,07

Клінічний загальний аналіз сечі

116,29

Клінічний загальний аналіз сечі за допомогою аналізатору сечі

132,18

Клінічний загальний аналіз крові за допомогою гематологічного аналізатору

162,58

Клінічний загальний аналіз крові

125,68

Дослідження на я/глист

84,65

Дослідження крові на цукор

88,08

Клінічний аналіз-визначення групи та резусу крові

150,78

Рентгенографія грудної клітини

270,91

Рентгенографія цифрова

88,75

Комп'ютерна електрокардіограма

68,65

Тонометрія

36,24

Комп'ютерна спірографія

68,65

Аудіометрія

50,78

Динамометрія

68,21

Капіляроскопія

84,94

Біохімічний аналіз  -  ALT UVL

77,65

Біохімічний аналіз  -  AST UVL

78,56

Біохімічний аналіз  - Білірубін

75,25

Кальпоскопия 

295,18

Клінічний аналіз крові ретикулоцити

70,81

Клінічний аналіз крові тромбоцити

83,27

Біохімічний аналіз - Холестерин 

61,76

Біохімічний аналіз - Тригліцериди

74,18

Біохімічний аналіз - Сечовина

53,10

Біохімічний аналіз - Сечова кислота

69,91

Біохімічний аналіз - Креатинін 

64,74

Біохімічний аналіз - А- Амілаза

100,50

Біохімічний аналіз - Загальний білок

45,30

Біохімічний аналіз - Лужна фосфотаза

50,21

Біохімічний аналіз - Ревматоідний фактор

48,11

Біохімічний аналіз - С. реак. білок

54,31

Біохімічний аналіз - Антистрептолізин-О

55,28

Коагулограма

125,78

Біохімічний аналіз - РМП з контр

69,43

Біохімічний аналіз - РМП без контр

61,20

ЕХО - енцефалоскопія (ЕХО - ЕС)

110,93

Електроенцефалографія  (ЕЕГ)

405,38

Реоенцефалографія (РЕГ)

150,16

Реовазографія (РВГ)

258,28

Предрейсовий медичний огляд

59,89

Передстерилізаційна обробка скарифікаторів-копій

527,59

Стерилізація біксів в автоклаві

430,57

Трансабдомінальне  ультразвукове дослідження органів черевної порожнини - Комплексно : ПЕЧІНКА + ЖОВЧНИЙ МІХУР + ЖОВЧНІ ПРОТОКИ + ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА + СЕЛЕЗІНКА

399,82

Трансабдомінальне  ультразвукове дослідження органів черевної порожнини - По окремим органам: ПЕЧІНКА + ЖОВЧНИЙ МІХУР + ЖОВЧНІ ПРОТОКИ

178,46

Трансабдомінальне  ультразвукове дослідження органів черевної порожнини - По окремим органам: ПЕЧІНКА

134,22

Трансабдомінальне  ультразвукове дослідження органів черевної порожнини - По окремим органам: ЖОВЧНИЙ МІХУР + ЖОВЧНІ ПРОТОКИ

134,22

Трансабдомінальне  ультразвукове дослідження органів черевної порожнини - По окремим органам: ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА

178,46

Трансабдомінальне  ультразвукове дослідження органів черевної порожнини - По окремим органам: СЕЛЕЗІНКА + СУДИНИ ПОРТАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

178,46

Трансабдомінальне  дослідження сечостатевої системи. Для чоловіків : комплексно: НИРКИ + НАДНИРКОВІ ЗАЛОЗИ+ СЕЧОВИЙ МІХУР З ВИЗНАЧЕННЯМ ЗАЛИШКОВОЇ СЕЧІ + ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА

399,82

Трансабдомінальне  дослідження сечостатевої системи. Для чоловіків : по окремим органам: НИРКИ + НАДНИРКОВІ ЗАЛОЗИ

178,46

Трансабдомінальне  дослідження сечостатевої системи. Для чоловіків : по окремим органам:  СЕЧОВИЙ МІХУР З ВИЗНАЧЕННЯМ ЗАЛИШКОВОЇ СЕЧІ

134,22

Трансабдомінальне  дослідження сечостатевої системи. Для чоловіків : по окремим органам:  ПЕРЕДМІХУРОВА ЗАЛОЗА

134,22

Трансабдомінальне  дослідження сечостатевої системи. Для жінок : комплексно: НИРКИ + НАДНИРКОВІ ЗАЛОЗИ+ СЕЧОВИЙ МІХУР З ВИЗНАЧЕННЯМ ЗАЛИШКОВОЇ СЕЧІ

267,01

Трансабдомінальне  дослідження сечостатевої системи. Для жінок : по окремим органам: НИРКИ + НАДНИРКОВІ ЗАЛОЗИ

178,46

Трансабдомінальне  дослідження сечостатевої системи. Для жінок : по окремим органам:  СЕЧОВИЙ МІХУР

134,22

Рентгенографія черепа у двох проекціях

341,44

Рентгенографія колоносових пазух

190,09

Рентгенографія шийного відділа хребта у двох проекціях

364,32

Рентгенографія грудного відділа хребта у двох проекціях

435,50

Рентгенографія поясничного відділа хребта у двох проекціях

435,50

Рентгенографія куприка у двох проекціях

286,24

Рентгенографія плечового суглоба у прямій проекції

246,56

Рентгенографія кістки передплічча у двох проекціях

226,25

Рентгенографія плечової кістки у прямій проекції

226,25

Рентгенографія променево- запясткового суглоба у двох проекціях

257,75

Рентгенографія кистей

280,39

Рентгенографія кісток таза

337,01

Рентгенографія кульшового суглоба у двох проекціях

375,29

Рентгенографія стегна у двох проекціях

316,70

Рентгенографія колінного суглоба у двох проекціях

300,68

Рентгенографія гомілки у двох проекціях

212,74

Рентгенографія гомілковоступного суглоба у двох проекціях

257,75

Рентгенографія п'яткової кістки

144,26

Рентгенографія черевної порожнини

203,23

Рентгенографія ключиці

144,26

Рентгенографія стопи у двох проекціях

300,68

Рентгенографія нижньої щелепи

144,26

Рентгенографія пласкоступність

341,44

Рентгенографія грудної клітини у двох проекціях

412,62

 

Статут КНП ЦПМСД №3
Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів
Державні тендери і закупівлі замовника
Контактні номери

АЗПСМ №1: (067) 461-30-57;

АЗПСМ №2: (067) 561-39-63;

АЗПСМ №3: (067) 633-06-52;

АЗПСМ №4: (067) 561-58-89;

АЗПСМ №5: (067) 461-30-47;

АЗПСМ №6: (067) 461-30-58;

АЗПСМ №7: (067) 461-30-58;

АЗПСМ №8: (067) 500-23-18;

АЗПСМ №9: (067) 633-00-31;

АЗПСМ №10: (067) 610-89-60;

АЗПСМ №11: (067) 610-89-54;

АЗПСМ №12: (067) 610-89-64;

АЗПСМ №13: (067) 610-89-56;

АЗПСМ №14: (067) 610-89-52.

Зручності для клієнтів

 • Аптека
  Аптека
 • Інклюзивність
  Інклюзивність
 • Оплата карткою
  Оплата карткою
 • Парковка
  Парковка

Відгуки

Для публікації на сайті введіть ім’я та email
Залишилось символів - 1000

Відгуки про клініку

 • Юлія
  19 лютого, 2024
  Аделіна Юріївна (каб 28) - дуже некорнектний та грубий співробітник. Усі відповіді категоричні та негативного характеру. Поки не підвищити голос нічого не дізнатися від неї. Поради  чи пояснень не отримати. Відповідь на запитання одна - війна на вулиці.
  Дуже шкода, що в умовах сьогодення навіть питання інвалідів вирішуються таким шляхом, усе треба вимагати у грубій формі та через скарги, бо інакше - бути людям м'яко кажучи відправленими далеко  придалеко.
 • Яна
  13 квітня, 2023
  Врач-невролог детский,  Барбуль Юлия Борисовна , были с ребенком на приеме 13.04.2023г., после которого получила стресс я и мой ребенок, тон и манера разговора не передать нужно только слышать, как она общается с пациентами. Этому врачу нужно работать в тюрьме или псих больнице. Может ей пара на пенсию, т.к. она не лечит, а калечит психику! Ребенок очень перенервничал после общения с ней. Не советую ходить к этому доктору. Принимает она в КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №3"
 • Марина
  05 травня, 2022
  Ужасный доктор ! Как семейный доктор абсолютно не идёт на контакт ,когда нуждаешься в помощи или направления помощи не жди ! Постоянно отправляет к другим специалистам и ведёт себя абсолютно не профессионально !
  Из-за таких пропадает доверие к нашей медицине !
 • Валентина
  11 грудня, 2021
  С кем я могу заключить декларацию?

Поставити запитання

З метою забезпечення безпеки на час воєнного положення карта прихована.
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 067 561 39 31
 • +38 067 461 30 57
 • +38 067 561 39 63
 • +38 067 633 06 52
 • +38 067 561 58 89
 • +38 067 461 30 47
 • +38 067 461 30 58
 • +38 067 500 23 18
Адреса
Адреса
Графік роботи
Графік роботи
Пн.-Пт. з 8:00 до 20:00.
Сподобалось? Поділіться з друзями
Записатись до лікаря Поставити запитання Порушення зору +aA Збільшити шрифт -aA Зменшити шрифт
update
update bs_stat set counters = counters+1 where id = 9186225
Купити в один клік
Вiдбiрне